Milan Hrnjazović


 

PORTFOLIO          IZLOŽBE          BIOGRAFIJA          KONTAKT


 


Posmatrač          Razglednice sa Mediterana           Trnova Ružica           Zajedno, ipak sami           Figure i aktovi 

Femme Fatale / Velika Igra            Majka i Dete            Metamorfoze            Dlan           Crteži


   

Dlan


Ideja individualnog obeležja je formirana još tokom praistorije, kada je Homo sapiens na zidu pećine u Gargasu, verovatno prvi put napravio otisak svoje šake kao svojevrsni potpis. Iako su sva kasnija istorijska društva kreirala mnoštvo etika i modela ponašanja, nijedno, ma koliko represivno bilo, nije uspevalo da potisne snagu individualnog duha u drugi plan.

U savremenom društvu, pojedinac ne sledi slepo konvencionalna shvatanja i norme; od njega se očekuje da samostalno kreira sopstveni životni stil i da učestvuje u formiranju svog okruženja.

Želeo sam da napravim svojevrsni rimejk ovog praistorijskog  likovnog motiva. Nekada su sa dlana čitane sudbine, kao i duboko skrivene lične tajne. Danas je otisak kažiprsta sredstvo identifikacije. Predstava ljudske šake je, po mom mišljenju, istovremeno i duboko lična i univerzalna ( simbol evolucije i usavršavanja manuelnih delatnosti ). U skladu s tim, koristio sam i odgovarajuća likovna, odnosno tehnička sredstva – uglačana srebrna površina poput ogledala simbolično predstavlja mogućnost identifikacije svakog pojedinca kroz ovaj simbol.

 

Dlan, kombinovana tehnika 90x130cm, 2003.


 


EN / SR